Did you know we have specialist knowledge in Agricultural law?

**Scroliwch i lawr am Cymraeg**

Did you know we have specialist knowledge in Agricultural law? This is not a service that all law firms are familiar with, but as a client orientated practice we feel it is essential to go the extra mile for our local community, which has such proud agricultural heritage.

Our legal experts have gone out of their way to undergo extra-curricular Agricultural law training, which is outside the realms of standard legal training. We feel that this is a mark of respect to the local farmers that play such an important role in keeping Wales going.

We advise farmers and farming businesses of all sizes, as well as other landowners. We understand the pressures that farmers are under, especially now in the post-Brexit, Covid landscape. Contact us in relation to any tenancy or holding problem you may have, as well as any other form of agricultural dispute.

As always, we offer a FREE initial consultation with one of our legal experts.

Call 01286 872779 or email admin@winrowsolicitors.co.uk

Oeddech chi’n gwybod bod genni ni wybodaeth arbenigol mewn cyfraith amaethyddol? Dydi hyn ddim yn wasanaeth mae pob cwmni cyfreithiol yn hyderus mewn, ond fel cwmni sy’n canolbwyntio ar gleientiaid rydi ni’n teimlo ei bod o’n hanfodol mynd yr ail filltir i’n cymuned lleol, sydd hefo threftadaeth amaethyddol mor falch.

Mae ein harbenigwyr cyfreithiol wedi mynd allan o’u ffordd i fynychu hyfforddiant cyfraith amaethyddol allgyrsiol, sydd yn tu allan i feysydd hyfforddiant cyfreithiol safonol. Rydi ni’n teimlo fod hyn yn arwydd o barch at y ffermwyr lleol sy’n chwarae rhan mor bwysig wrth gadw Cymru i fynd.

Rydi ni yn cynghori ffermwyr a busnesau ffermio o bob maint, yn ogystal â thirfeddianwyr eraill. Rydi ni yn deall y pwysau sydd ar ffermwyr ar hyn o bryd, yn enwedig yn y byd ar ol Covid a Brecsit. Cysylltwch â ni mewn perthynas ag unrhyw broblem tenantiaeth neu ddaliad a allai fod genni chi, yn ogystal ag unrhyw fath arall o anghydfod amaethyddol.

Cofio, rydi ni’n cynnig ymgynghoriad cychwynnol AM DDIM gydag un o’n harbenigwyr cyfreithiol.

Ffoniwch 01286 872779 neu gyrru e-bost i admin@winrowsolicitors.co.uk

Leave a Reply